Üretra Darlığı ve Tedavisi

Üretra nedir?

Mesaneden (idrar kesesinden) idrar çıkış deliğine uzanan ve idrar çıkış borusu olarak da tanımlayabileceğimiz organdır. İdrar mesaneden üretra aracılığı ile dışarı atılır.

Üretra kaç bölümden oluşur?

Üretra darlığı, mesaneden idrar çıkış deliğine kadar uzanan idrar çıkış borusunun daralmasıdır.

Üretra darlığı nedir?

Mesane ve uretradan (idrar çıkış borusu) oluşan alt üriner sistem, idrarı uygun his ve düşük basınçla depolar, yeterli ve uygun basınçla da dışarı atar. Bu sistemde anatomik, işlevsel veya sinirsel bir aksama işeme bozukluklarına yol açabilir.

Üretra darlığı belirtileri nelerdir?

İdrar tazyiğinde azalma, üretra darlığının en önemli belirtisidir. Bunun yanında idrar yaparken yanma, idrarı tam boşaltamama hissi diğer olarak adlandırılabilir.

Üretra darlığı tanısı nasıl konulur?

İdrar akışındaki azalma, idrar akım hızı testi ile ortaya konduktan sonra idrar çıkış deliğinden verilen kontrast ajanlarla (radyolojik olarak görülmesi sağlayan kontrast madde) verilerek radyolojik görüntüleme yapılır. Çoğunlukla bu tetkik ile üretradaki darlık yeri ve uzunluğu belirlenir.

Buna ek olarak daha gelişmiş radyolojik tetkikler ve endoskopik (üretrosistoskopi) gerekli olabilir.

Üretra darlığı tedavisi nasıl yapılır?

Üretra darlığı tedavisi için üç ana yöntem kullanılmaktadır.

  • Dilatasyon: Bir katater yardımıyla darlığın genişletilmesidir.
  • Endoskopik olarak darlığın kesilerek açılmasıdır (üretrotomi intern).
  • Günümüzde kalıcı tedavi için önerilen, üretroplasti olarak adlandırılan ve darlık bölgesinin çıkartılması veya yeni doku getirilmesi işlemlerini kapsayan cerrahi işlemdir.

Üretra darlığı ameliyatı sonrası cinsel işlev bozukluğu olur mu?

Cinsel fonksiyon bozukluğu için en önemli konu, darlık sebebinin travmatik olup olmamasıdır. Travmatik üretra darlıklarında, ameliyat sonrası cinsel işlev bozukluğu olma olasılığı daha fazladır. Üretroplasti sonrası cinsel fonksiyon bozukluğu olma olasılığı düşük olmasına rağmen, yeni geliştirilen tekniklerle bu komplikasyon oldukça minimal düzeye indirilmiştir.

Ön Üretra Darlığı Cerrahisi

Aşağıda ön üretra cerrahisinin aşamaları görüntülenmektedir. Bu içerik 18 yaş ve üzeri için uygundur.

Resim 1: Bu resimde darlık yeri belirlemek için yapılan işeme uretrografisinde ön uretrada darlık görülmektedir. 

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1993 yılları arasında yine aynı üniversitenin Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2002 yılında doçentlik ünvanını, 2008 yılında da profesörlük ünvanını aldı.

Çalışmalarına muayenehanesinde devam etmekte.

İlgili Konu Başlıkları