Sistoskopi

Sistoskopi - Prof. Dr. Süleyman AtausSistoskopi farklı yakınmalar ya da radyolojik bulgular nedeniyle tanı koymak amacıyla yapılan endoskopik bir işlemdir. Sistoskop adı verilen farklı tipleri bulunan aletlerle kadınlarda ve erkeklerde ön idrar yolundan mesaneye girilerek, mesanenin görüntülenür.

Bir kamera aracılığı ile serum verilerek doldurulan mesane içi görüntüleri ekrana yansıtılır bu sırada kayıt yapılabilir. Bu işlem lokal anestezik kullanılarak tamamiyle ağrısız bir şekilde muayenehane ortamında yapılabileceği gibi genel anestezi ile hastahanede de yapılabilir.

Genel anestezi  durumunda aç olunması ve bazı ilaçların kesilmesi gerekir. Genel anestezi ile yapılan sistoskopilerden sonra ön idrar yolu ile ilgili kısa süreli  hafif yakınmalar olabilir, basit analjeziklerle önlem alınabilir.  Lokal anestezi ile yapılacaksa herhangi bir ön hazırlık yapılmaz, bu durumda kullanılan fleksibl aletlerle işlem sonrası genellikle bir yakınmaya yol açmaz. Genel anestezi ile yapılıyorsa bazı durumlarda sistoskopi sırasında biyopsi alınıp patolojik incelemeye gönderilebilir.

İlgili içerik:
Mesane Kanseri