Sertleşme Sorununda Yeni Tedavi: Düşük Enerjili Şok Dalga Tedavisi

Sertleşme sorununun büyük bir kısmı ağızdan kullanılan ilaçlarla, penise uygulanan iğnelerle veya penis protezleri ile başarılı şekilde tedavi edilebilmektedir. Yeni bilimsel araştırmalar göstermiştir ki, düşük enerji şok dalgaları ile de sertleşme sorunu tedavi edilebilmektedir.

Son 25 yıldır ürolojide yüksek enerjili şok dalgalarını taş kırma tedavisinde tedavisinde kullanılmakta. Düşük enerjili şok dalgası ise bu tedavinin benzeri olup günümüzde sertleşme sorununun tedavisi için kullanılmaya başlanmıştır.
Evet. Ortopedistler eklem ağrısı ve tenisçi dirseği gibi sorunlarda bu tedavi yöntemini kullanmaktadırlar. Ayrıca Japonya’da kardiyologlar göğüs ağrısı olup kalp-damar ameliyatı olmayacak kişilerde yeni damar oluşumunu sağlamak için bu tedaviyi kullanmaktadır.
Yapılan bilimsel çalışmalar peniste yeni damar oluşumlarını sağlayarak penise kan akışını arttırdığını göstermiştir.

2015 Mayıs ayında yapılan Amerikan Üroloji Kongresi’nde anlatıldığı üzere, düşük enerjili ses dalgalarının penis içerisindeki kök hücre sayılarını arttırdığı da gösterilmiştir.

Tüm bu sonuçlar, düşük enerjili şok dalga tedavisinin sonuçlarının kalıcı olabileceğini göstermiştir.

Uygulama öncesi herhangi bir hazırlık gerektirmeksizin, penisin gövde ve kök kısımlarına elle kumanda edilen bir cihaz aracılığı ile şok dalgaları uygulanmaktadır.

Uygulama sırasında veya sonrasında herhangi bir ağrı olmamakta ve bilimsel çalışmalarda herhangi bir yan etkisi gösterilmemiştir.

Sertleşme sorunu tedavisi için ağızdan ilaç kullanan, penise enjeksiyon tedavisi yapan, hafif ve orta derecede sertleşme bozukluğu olan kişiler için uygundur.

Özellikle ağızdan ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda etkin olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur.

Tedavi protokülünün bitiminden itibaren hastaların %70’ine yakını başarılı cinsel ilişki kurabilmekte ve bu hastaların %25’i de normal cinsel fonksiyonlarına dönebilmektedir.

Şiddetli sertleşme sorunu olanlarda başarı oranı normale göre biraz daha düşüktür.

Yeni damar oluşumu veya doku rejenerasyonu zaman alan bir süreç olduğundan, 2 ile 3 ay sonrasında asıl etkiyi görmek mümkündür.

Düşük enerjili şok dalga tedavisi için herhengi özel bir hazırlık gerekmemektedir. Şimdiye kadar bir yan etki bildirilmemiştir.

Tedavi sonrasında kişiler günlük hayatlarına devam edebilmektedirler.

Düşük enerjili şok dalga tedavisi kesinlikle radyasyon içermez. Tedavi, sadece ses dalgası ile yaratılan şoklar üzerine kuruludur ve bilimsel olarak kanıtlanmış hiçbir yan etkisi yoktur.

Sertleşme sorunu düzeyinizi, Uluslararası Erektil Fonksiyon Tesi ile belirleyebilirsiniz. Testi indirmek için tıklayın.