Prostat Kanseri Üzerine Soru ve Cevaplar

1. Prostat kanseri nedir?
Vücuttaki salgı bezlerinden biri olan prostat organın kötü huylu (büyüyüp, vücudun değişik organlarına lenf ve kan yoluyla yayılma eğiliminde bulunan) bir tümörüdür.

2. Prostat kanseri neden oluşur?
Pek çok kanserde olduğu gibi, prostat kanserinde de kesin nedenler bilinmemektedir. Yaş, prostat kanseri için olumsuz bir faktördür. Ayrıca, ailede birincil derecede yakınlarda prostat kanserinin olması, kişide kanser riskini arttırmaktadır.

3. Prostat kanseri önlenebilir bir hastalık mıdır?
Evet, prostat kanseri önlenebilir bir hastalıktır. 40 yaşından sonra kişiler yakınmaları olmadan yılda bir kez üroloğa giderek kanda PSA (Prostat Spesifik Antijen) baktırmalı ve parmakla makattan prostat muayenesi olmalıdırlar.

4. Prostat kanserinin belirtileri nelerdir?
Prostat kanserinin kendine özgü hiçbir belirtisi yoktur. Prostatın başka hastalıklarında da, hatta idrar yollarının da başka hastalıklarında görülebilen pek çok yakınma, prostat kanserinde de görülebilir.

Örnek vermek gerekirse, idrar yapmada zorluk, ıkınarak idrar yapma, idrar yaptıktan sonra tam boşalamama hissi, kesik kesik ya da çatallı işeme, gece ve gündüz idrara gitme sayısının artması, idrarda ve menide kan olması vb.. pek çok yakınma görülebilir.

5. Prostat kanserinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile alakası var mıdır?
Hayır, prostat kanserinin cinsel yolla bulaşan hastalıkları ile bir ilgilisi yoktur.

6. Prostat olmadan çocuk sahibi olabilir miyim?
Doğal yollar ile olunmaz.

7. Prostat olmadan cinsel hayatımı sürdürebilir miyim?
Prostat olmadan cinsel hayat sürdürülebilir. Önemli olan, prostat ameliyatlarında prostat vücuttan çıkartılırken, sertleşmeyi sağlayan damarların, özellikle de sinirlerin iyi korunması önemlidir.

8. Prostat kanserinden korunmanın yolları var mıdır?
40 yaşından sonra yılda bir kere düzenli üroloğa gitmek, prostat kanserinden korunmanın en iyi yoludur. Buna karşın, prostat kanserini önleyen özel beslenme diyetleri ve ilaçları kesin olarak yoktur.

9. Prostat kanseri erken teşhis edilir mi?
Evet, prostat kanseri erken teşhisi kolaylıkla mümkün olan kanserlerden biridir.

10. Prostat kanseri ne sıklıkla görülür?
Prostat kanseri, erkeklerde her yıl yeni tanı konan kanserlerin yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır. Dünyada cilt kanserlerini bir kenara bıraktığımızda erkeklerde en sık rastlanan kanser türüdür.

11. Prostat büyümesi prostat kanseri riskini arttırır mı?
Prostat büyümesi ve prostat içinde kanser gelişmesi birbirinden ayrı süreçlerdir. Çok küçük bir prostatın içinde kanser hücreleri bulunabilir.

12. Prostat kanseri tedavi edilebilir mi?
Prostatın dışına yayılmamış kanserlerin tedavi şansı her zaman vardır.

13. Prostat ile hiçbir alakası olmayan belirtilerin prostat kanseri ile ilgisi var mıdır?
Bazı genel belirtilerin daha çok ilerlemiş prostat kanseri ile bir ilgisi olabilir. Özellikle omurgada ve leğen kemiğinde olan ağrıların prostat kanserinin kemik metastazları ile bir ilgisi olabilir.

14. PSA nedir?
PSA, prostat tarafından salgılanan bir salgıdır. Sağlıklı kişilerde de her yaşta kanda belli bir düzeyde bulunabilir.

15. PSA yüksekliği mutlaka prostat kanseri anlamına mı gelir?
Hayır. PSA, organa özgü, ama prostat kanserine özgü olmayan bir göstergedir. Prostat kanseri dışında prostatın başka hastalıklarında (iltihapları, taşları) ve bazı fiyolojik durumlarda da yükselebilir.

16. PSA yüksekliği nasıl değerlendirilir?
PSA yüksekliğini değerlendirmenin pek çok yolu vardır. Belli bir sınır değer ile yorumlanabileceği gibi düzenli baktırıldığı takdirde yıllık artış hızı ile de değerlendirilebilir. Yaşa özgü PSA’nın sınır değerleri vardır. Örneğin 30’lu yaşlarda bir bireyde PSA değeri olarak 2 yüksek kabul edilirken 60’lı yaşlarda bu normal olarak değerlendirilir. En doğrusu, PSA sonuçlarının bir ürolog tarafından yorumlanmasıdır.

17. Prostat kanseri teşhisinde PSA dışında yapılacak tahliller var mıdır?
Günümüzde PSA dışında daha çok güvenilir bir başka test yoktur.

18. PSA yüksek ise ne yapılmalıdır?
PSA ilk defa bakıldığında ve yüksek değer verdiğinde ikinici bir test ile bu sonuç doğrulanmalıdır. Kişide kronik prostat enfeksiyonunu düşündüren belirti ve bulgular yoksa mutlaka biyopsi yapılmalıdır.

19. PSA düşürülmeli midir?
PSA bir hastalık değildir. Pek çok kez yanlış algılandığı gibi tedavi edilmesi gereken PSA değil, PSA yüksekliğine sebep olan hastalıktır. PSA tedavi edilmez.

20. PSA yüksekliğinin derecesi hastalığın evresini gösterir mi?
Genellikle PSA yüksekliği ile hastalığın vücuttaki yaygınlık derecesi arasında doğru bir orantı olmakla beraber bu, her zaman geçerli bir kural değildir.

Prof. Dr. Süleyman Ataus

Prof. Dr. Süleyman Ataus

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1986-1991 yılları arasında yine aynı üniversitenin Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2000 yılında doçentlik ünvanını, 2007 yılında da profesörlük ünvanını aldı.

Çalışmalarına muayenehanesinde devam etmekte.

İlgili Konu Başlıkları