Kısa Bilgiler

Sertleşme sorunu diyabet, kalp damar hastalığı gibi önemli bazı hastalıkların ilk habercisi olabilir. Teşhis ve tedavi için doktora başvurmak gerekir.

Mesane ağrısı sendromu veya interstisiyel sistitte mesane bölgesinde hissedilen ve 6 haftadan uzun süren inatçı ağrılar söz konusudur. Artmış idrar sıklığı gibi en az bir ürolojik yakınma daha eşlik etmelidir. Başarılı bir tedavi için ayırıcı tanı çok önemlidir.

Sertleşme sorununun birinci basamak yani ilk tedavisi ağızdan ilaçlar ve ses şok dalga tedavisi ile yapılmaktadır. Birinci basamak tedavisi ile başarı %80’lere ulaşmaktadır.

Mesane ağrısı sendromu veya interstisiyel sistitte mesane bölgesinde hissedilen ve 6 haftadan uzun süren inatçı ağrılar söz konusudur. Artmış idrar sıklığı gibi en az bir ürolojik yakınma daha eşlik etmelidir. Başarılı bir tedavi için ayırıcı tanı çok önemlidir.

40’lı yaşlardan itibaren her yıl erkeklik hormonu, testosteron %2 azalmaktadır. Testosteron azlığı göbek çevresinde kilo artışı, kas gücünde azalma , uyku bozukluğu, cinsel isteksizlik gibi bulgulara yol açar.

İdrarda kanama önemli ürolojik hastalıkların belirtisi olabilir. Sistoskopi idrarda kanamanın sebebini ortaya koymada en önemli tetkiklerdendir. İdrarda kanama bir kez bile görülse doktora başvurulmalıdır.

Penis eğrilikleri doğuştan veya sonradan gelişebilmektedir. İlişki zorluğu yaratabilen doğuştan penis eğrilikleri cerrahi olarak düzeltilebilir. Sonradan gelişen penis eğriliklerin de önce tıbbi sonra cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

Sıkışarak tuvalete zor yetişiyorum ya da yetişemeden idrar kaçırıyorum diyorsanız ayrıntılı öykü alma, fizik muayene ve basit idrar tetkiki ile tedavinize başlanabilir.

Cinsel yolla bulaşan hastalık taraması muayene ve moleküler PCR testi ile mikroorganizmaların DNA’ larını saptayarak yapılmaktadır. Hem bakteri,hemde virüs hastalıkları bu yolla teşhis edilebilmektedir.

İdrar kaçırma tipi, sıklığı ve şiddetine göre davranış tedavileri, ilaç kullanılması, bazı girişimsel yöntemler ve cerrahi ile büyük oranda iyileşme sağlanmaktadır.

HPV ve Herpes virüsleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında en az tanı konulan ancak en sık görülen rahatsızlıklardır.

Pelvik tabanın güçlendirilmesine yönelik egzersizlerin yapılması, idrar kaçırmanın birinci basamak tedavisinde önerilmektedir.

>

İdrar kaçırma tedavisinde başlangıç tedavileri olan pelvik taban egzersizleri ve ilaç kullanımı başarısız olduğunda ürodinamik tetkikler gerekli olabilmektedir.

HPV, erkekte siğil oluşumuna, kadında ise rahim ağız kanserine yol açabilmektedir. HPV bulaşmamış kişiler aşı olarak bundan korunabilirler.

Tuvalete yetişemeden idrar kaçırmada ilaç tedavisinden fayda görmeyen kişilerde sinir uyarı yöntemleri ve mesane içi enjeksiyonlar yeni nesi tedavi yöntemleri olarak kullanılmaktadır.

Herpes cinsel organda ağrılı yaralara yol açabilmekte ve hayat boyu vücutta kalabilmektedir. Herpes virüsünün aşısı yoktur, ancak erken teşhis edildiğinde tekrarlaması önlenebilir.

Tuvalete yetişemeden idrar kaçırma tedavisinde kullanılan sinir uyarı tedavisi, her biri 30 dakika süren, 8 ile 12 seans halinde uygulanan, ağrısız bir yöntemdir.

Günlük yaşantınızda idrar mı kaçırıyorsunuz? İdrar kaçırma sosyal yaşantınızı olumsuz yönde etkileyen, hayat kalitesini bozan ve kadınlarda sık görülen bir hastalıktır. Çekinmeden hekiminize başvurunuz.

Peyronie hastalığı penisin sertleşen duvar kısmının hastalığıdır. Esneme yeteneğinde azalma ve ağrı ile kendini belli edebilir.

Öksürünce, hapşırınca, ağır kaldırınca ya da spor yaparken idrar kaçırıyorsanız pelvik tabanın güçlendirilmesi, ilaç tedavileri ve cerrahi yöntemlerle idrar kaçırmayı engelleyebilir, hayat kalitenizi yükseltebilirsiniz.

Peyronie hastalığı penisin sertleşen duvar kısmının hastalığıdır. Esneme yeteneğinde azalma ve ağrı ile kendini belli edebilir.

İdrar kaçırma sorunu olan kadınlarda pelvik organ sarkması yani vajenden mesane, rahim veya kalın bağırsak son kısmının sarkması sık görülür.

Peyronie hastalığı penisin sertleşen duvar kısmının hastalığıdır. Esneme yeteneğinde azalma ve ağrı ile kendini belli edebilir.

İdrar yaparken yanma hissi birçok sebepten kaynaklanabilir. Bunlar arasında sadece beslenme ve sıvı alımıyla önlenebilecek sebepler de bulunmaktadır.
 
 

Ağrılı dönem yani hastalığın ilk dönemlerinde ilaç tedavisi, Eğriliğin oluştuğu kronik dönemde ise cerrahi tedavi söz konusudur.

20’den fazla ilaç tedavisi mevcuttur ancak etkisi çok azdır. Peyronie hastalığı için geliştirilmiş güncel tedavi yöntemi doku içerisine uygulanan kollejenaz enjeksiyonudur.

Başarısız tüp bebek denemelerinde sperm fonksiyonlarının kontrolü için genetik araştırma ve oksidasyon düzeylerinin bakılması gerekmektedir

DNA kırıkları dediğimiz oksidasyon sonrası oluşan hasarın giderilmesi tüp bebek başarısını arttırır.

Spermdeki genetik bozukluklar çeşitli testler ile tespit edilebilmektedir. Sperm oksidasyon düzeyinin azaltılması tüp bebek başarısını olumlu etkileyecektir.

İşeme zorlukları prostat, idrar kesesi veya idrar yolu kaynaklı olabilir. Prostat büyümesi nedeniyle işeme zorluğu olabildiği gibi idrar kesesinin çalışma bozukluğu veya idrar yolundaki darlıklar buna sebep olabilirler.

İşeme zorluğunun sebebini araştırmak için prostat muayenesi, işeme testi, ultrasonografi veya gerekirse üretrografi (idrar yolunun ilaçlı filmi) veya sistoskopi gerekli olabilir.

Testosteron düşüklüğü erkek yaşamını kısaltır. Testosteronu daha yüksek olan erkekler, düşük olanlardan daha uzun yaşar.

Testosteron 40’lı yaşlardan itibaren %1-1.5 oranında düşer.

Testosteron tedavisi kalp ve damar hastalıklarının riskini azaltmaktadır. Göbek çevresindeki ve kalp çevresindeki yağlanma ile insülin direnci azalır.

Tansiyonunuz yüksekliği varsa, kiloluysanız ve sertleşme sorunu yaşıyorsanız ve depresyon hali, testosteron düşüklüğüne bağlı olabilir.

Testosteron tedavisi ile vücut yağlarınız ve iltihabi durumlar azalır, cinsel isteğiniz ve ruh haliniz düzelir, kalp ve damar hastalıkları ile ilgili riskleriniz azalır.