Kadınlarda Üretra Darlıkları Hakkında Merak Edilenler

Kadınlarda üretra darlığı

Kadında üretra darlığı erkek üretra darlıklarına nazaran çok daha nadir görülür. Sebepleri arasında travma, enfeksiyon, çeşitli manin hastalıklar veya radyasyon tedavisi gösterilebilir. Yakınmalar arasında idrar akımında azalma ve alt üriner sistem yakınmaları söz konusudur, yani sık idrara gitme idrar yaparken yanma gece idrara kalkma durumları kadın üretra darlıklarında da görülen yakınmalardır. Tanı için radyolojik yöntemlerle yapılan görüntülemeler, endoskopik olarak darlığın gösterilmesi, MR ile üretranın veya üretra çevresinin ortaya konması idrar akım hızının ve geride kalan idrar miktarının değerlendirilmesi gerekli olabilir.

Tedavi yöntemleri arasında ise üretranın dilatasyonu ki sıklıkla pratikte uygulanan tedavi yöntemi budur, ancak istenen sonuçları elde etmek mümkün değildir ve bu tip yöntemlerle takip edilen hastaların darlıklarının seyrinin uzun dönemde daha kötü olduğu yönünde de bilgiler söz konusudur. Altın standart diyebileceğimiz tedavi yöntemi ise Üretraplasti olarak adlandırdığımız rekonstrüktif yöntemlerdir. Bunun için lokal vajinal dokulardan yararlanmak mümkündür. Ya da ağız içinden alınan mukozanın bölgeye getirilerek kullanılmasıyla başarılı sonuçların elde edilmesi söz konusudur.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1993 yılları arasında yine aynı üniversitenin Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2002 yılında doçentlik ünvanını, 2008 yılında da profesörlük ünvanını aldı.

Çalışmalarına muayenehanesinde devam etmekte.

İlgili Konu Başlıkları