Kadınlarda İdrar Kaçırma Üzerine Bilgiler

 • Günlük yaşantınızda idrar mı kaçırıyorsunuz? İdrar kaçırma sosyal yaşantınızı olumsuz yönde etkileyen, hayat kalitesini bozan ve kadınlarda sık görülen bir hastalıktır. Çekinmeden hekiminize başvurunuz.
 • İdrarda kanama önemli ürolojik hastalıkların belirtisi olabilir. Sistoskopi idrarda kanamanın sebebini ortaya koymada en önemli tetkiklerdendir. İdrarda kanama bir kez bile görülse doktora başvurulmalıdır.
 • Sıkışarak tuvalete zor yetişyorum ya da yetişemeden idrar kaçırıyorum diyorsanız ayrıntılı öykü alma, fizik muayene ve basit idrar tetkiki ile tedavinize başlanabilir.
 • İdrar kaçırma tipi, sıklığı ve şiddetine göre davranış tedavileri, ilaç kullanılması, bazı girişimsel yöntemler ve cerrahi ile büyük oranda iyileşme sağlanmaktadır.
 • Pelvik tabanın güçlendirilmesine yönelik egzersizlerin yapılması, idrar kaçırmanın birinci basamak tedavisinde önerilmektedir.
 • İdrar kaçırma tedavisinde başlangıç tedavileri olan pelvik taban egzersizleri ve ilaç kullanımı başarısız olduğunda ürodinamik tetkikler gerekli olabilmektedir.
 • Tuvalete yetişemeden idrar kaçırmada ilaç tedavisinden fayda görmeyen kişilerde sinir uyarı yöntemleri ve mesane içi enjeksiyonlar yeni nesi tedavi yöntemleri olarak kullanılmaktadır.
 • Tuvalete yetişemeden idrar kaçırma tedavisinde kullanılan sinir uyarı tedavisi, her biri 30 dakika süren, 8 ile 12 seans halinde uygulanan, ağrısız bir yöntemdir.
 • Öksürünce, hapşırınca, ağır kaldırınca ya da spor yaparken idrar kaçırıyorsanız pelvik tabanın güçlendirilmesi, ilaç tedavileri ve cerrahi yöntemlerle idrar kaçırmayı engelleyebilir, hayat kalitenizi yükseltebilirsiniz.
 • İdrar kaçırma sorunu olan kadınlarda pelvik organ sarkması yani vajenden mesane, rahim veya kalın bağırsak son kısmının sarkması sık görülür.
 • İdrar yaparken yanma hissi birçok sebepten kaynaklanabilir. Bunlar arasında sadece beslenme ve sıvı alımıyla önlenebilecek sebepler de bulunmaktadır.
 • Mesane ağrısı sendromu veya interstisiyel sistitte mesane bölgesinde hissedilen ve 6 haftadan uzun süren inatçı ağrılar söz konusudur. Artmış idrar sıklığı gibi en az bir ürolojik yakınma daha eşlik etmelidir. Başarılı bir tedavi için ayırıcı tanı çok önemlidir.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

1987 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1993 yılları arasında yine aynı üniversitenin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2002 yılında doçentlik, 2008 yılında da profesörlük ünvanını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde aldı.

Çalışmalarına muayenehanesinde devam etmektedir.

İlgili Konu Başlıkları