İktidarsızlık Tedavisi

İktidarsızlık tedavisinde asıl amaç normal bir cinsel yaşam sağlamaktır. Bunu sağlamak üzere Dünya sağlık örgütü yönergesine göre koruyucu hekimlik, birinci, ikinci ve üçüncü basamak tedavi adımları vardır. Koruyucu hekimlik bakımından değiştirilebilir risk faktörleri ve sebep varsa bunların düzeltilmesi önceliklidir. Bu şekilde durum düzelmiyorsa birinci basamak tedavi cinsel danışmanlık, eğitim ve oral (ağızdan kullanılan) ilaçlarla yapılmaktadır. Durum düzelmemişse lokal tedaviler (vakum cihazı, intrakavernöz enjeksiyon, intrauretral prostaglandin) uygulanır. Yine durum düzelmemişse üçüncü basamak tedavi olan cerrahi tedavi (penil protez) uygulanır.

Psikolojik ve fiziksel sebepli sertleşme sorunlarının tedavisinde ağızdan alınan ilaçlar ile %60-85 oranında pozitif etki sağlanabilmektedir.

Prof. Dr. Bülent Alıcı

İktidarsızlık Tedavisi Hakkında Merak Ettikleriniz

İktidarsızlık için ağızdan kullanılan ilaçlar nelerdir?

Fosfodiesteraz-5 inhibitörü denilen ilaçlar kullanılmaktadır. Bunlar sildenafil sitrat, vardenafil ve tadalafil’tir. Türkiye’de her üçü de bulunmaktadır. Cinsel uyarı olduğunda sertleşmeyi sağlayan maddenin hücre içinde yıkılmasını geciktirerek daha fazla sertlik oluşmasını sağlarlar. Etkinlik ve güvenilirlikleri kanıtlanmıştır. Gerek fiziksel gerekse psikolojik nedenli sertleşme sorunlarında % 60-85 oranlarında etkili olmaktadırlar.

Bu ilaçlar ne kadar güvenlidir?

Yan etkileri damarlarda yarattıkları genişlemeye bağlı yan etkilerdir ve geçicidir. Yan etkiler şiddetli olmayıp, bu nedenle tedaviyi bırakma oranı düşüktür ve % 3 civarındadır. Bu ilaçlar kalp üzerine yük eklememektedir. İki kat merdiveni rahat çıkabilen kişi bu ilaçları da kullanabilir. Kalp krizi riskini arttırmamaktadır. Bu ilaçları kullananlarda kalp krizi görülme oranı, ilaç kullanmayan normal toplumdaki kalp krizi riski ile aynıdır.

Ağızdan alınan ilaçlar etkisiz olursa ne yapılabilir?

İkinci basamak tedavilere geçilebilir. Bunlar sırasıyla vakum cihazı, kendi kendine iğne tedavisi (intrakavernöz enjeksiyon), idrar yoluna sıkılan ilaç kullanımıdır.

Vakum cihazı denilen araç, penis üzerine geçirilen bir fanus ve bu fanus içindeki havayı emen bir pompadan oluşur. Penis üzerine silindir şeklindeki fanus yerleştirildikten sonra pompa aracılığıyla fanus içindeki hava emilir. Bu şekilde penis kanla dolarak fanus içinde büyür. Fanusun üzerindeki lastik penis köküne indirilerek kan penis içinde hapsedilir. Lastik 30 dakika boyunca penis üzerinde bırakılabilir ve ilişki kurulabilir. Sebep ne olursa olsun, % 90 başarı ile sertleşme sağlar.

Ağızdan ilaç veya penise iğne kullanamayacak hastalarda rahatlıkla kullanılabilir. Dezavantajı ise kullanım için alıştırma yapmayı gerektirir ve hazırlığı biraz zaman alıcıdır. Türkiye’de hastalarımız tarafından pek benimsenmemiştir.

Kendi kendine iğne tedavisi nedir?

İlaç kullanarak başarı sağlanamayan hastalarda penis içine insülin iğnesi ile sertleşme sağlayan bazı ilaçlar uygulanabilmektedir. Bu ilaçlar prostaglandin E1, papaverin ve fentolamin olarak üç tanedir. Kan hastalığı veya kanama problemi olanlar, penis içinde doku sertliği bulunanlar (Peyronie hastalığı), el becerisi düşük olanlar ve tedaviyi benimsemeyenler kullanmamalıdır. İğne korkusu olanlarda tedaviye alışmak mümkün olmayabilmektedir

İdrar yoluna yapılan ilaç uygulaması nedir?

İdrar yolu içine sertleşme sağlayan prostaglandin E1 maddesi jel gibi uygulanabilmektedir. İdrar yolundan emilen ilaç etkisini gösterir, ancak yeterli emilimin olabilmesi için yüksek dozda ilaç kullanmak gereklidir. Bu nedenle de pahalıdır.

İkinci basamak tedavilerden fayda görmeyen hastaların tedavi şansı var mıdır?

Ağızdan kullanılan ilaçlar, vakum cihazı veya kendi kendine iğne tedavisinden fayda görmeyen veya kabul etmeyen hastalara, psikojenik iktidarsızlık olup psikiyatrik tedaviden uzun süre yarar görmeyen hastalara, şiddetli Peyronie hastalığı olanlara ve orak hücreli anemide penis protezi (mutluluk çubuğu) ameliyatı önerilmektedir. Penis protezleri silikondan yapılmıştır. Bükülebilir ve şişirilebilir olan iki türü vardır.

Bükülebilir penis protezi nedir?

Penisin kanla dolan iki silindir şeklindeki yapısı içine yerleştirilen ve ilişki için gerekli sertleşmeyi sürekli sağlayan bir protezdir. Bu protezlerin boyu sabittir, küçülmezler, ancak bükülebilirler. Büküldüğünde hasta giysilerini giyebilir. Protezler arasında ucuz olmaları, kullanmak için özel el becerisi gerektirmemesi avantajlarıdır. Penisin sönük haline dönememesi ve doğal görünmemesi ise dezavantajıdır.

Şişirilebilir protezlerin özellikleri nelerdir?

Hidrolik sistem esasına göre çalışır. Penis içine yerleşen iki silindir, deposu ve pompası olan sistemlerdir. Şişirilebilen protezler iki ve üç parçalı olmak üzere iki çeşittir. İki parçalı penis protezinde iki silindir ve bir pompa vardır. Üç parçalı da ise bunlara ek olarak bir de depo kısmı vardır. Şişirilebilen iki silindir penis içine, depo karın içine pompa ise torba içine, testis (yumurtalık) yanına cilt altına yerleştirilir. Bu parçaların hiçbiri dışardan görülmezler. Hasta ve eş memnuniyeti % 90’lara ulaşmaktadır.

Protez kimlere takılabilir ve cerrahisinin riskleri var mıdır?

Penis protezi erişkin, kanser tanısı, enfeksiyonu olmayan, beklentisi yüksek hastalara takılabilir. Psikiyatrik rahatsızlığı olanlar ve el becerisi olmayanlarda uygun değildir. Her ameliyatta olduğu gibi belli oranda risk elbette vardır. Özellikle ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesi ve vücudun protezi reddetmesi mümkündür. Enfeksiyon gelişme riski %2-3 gibi çok düşük orandadır. Son yıllarda yeni geliştirilmiş protezlerin dışı antibiyotik kaplıdır ve enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Iktidarsızlık tedavisinde son seçenek olduğundan bu ameliyat geri dönüşsüzdür.

Protezlerin ömrü var mı? Protez takılması boşalmayı veya idrar akışını etkiler mi?

Hayat boyu kullanılabilir. Mekanik parçalarda bozukluk gelişme şansı % 5 civarındadır. Bozukluk meydana gelirse üretici firma cihazı ücretsiz karşılamaktadır. Protezlerin takıldığı yer idrar yolunun bulunduğu süngersi doku ile ayrı yerlerde olduğundan, gerek idrar akışında gerekse boşalmada herhangi bir engel oluşmamaktadır. Boşalma olsa bile kişi istediği süre sertliğini sürdürebilir. Protez takılmış kişilerde penisin hislerinde azalma olmamaktadır.

Prof. Dr. Bülent Alıcı

Prof. Dr. Bülent Alıcı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu. 1990 yılında Texas Üniversitesi M.D. Anderson Kanser Merkezi’nde ve Baylor Tıp Fakültesi St. Lukes Hastanesi’nde Androloji ve mikrocerrahi konularında çalıştı.

1992 yılından 2014 yılına kadar İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında androloji ve rekonstrüktif cerrahi konusunda çalışmalarını sürdürdü. 1999 yılında doçentlik ünvanını, 2005 yılında da profesörlük ünvanını aldım.

Çalışmalarına muayenehanesinde devam etmekte.

İlgili Konu Başlıkları