İdrar Kaçırma Tedavisinde Botulinum Nörotoksini

Botulinum nörotoksini, iyi korunmamış ve iyi pişirilmemiş çeşitli gıdalarda ortaya çıkabilen bir zehirdir. Bu zehir, adelelerde gevşeme etkisi yarattığından dolayı tıp alanında adeleleri gevşetmek adına kullanılır.

İlk olarak düşük dozlarda, nörolojik hastalıkda tıp alanında kullanılmaya başlanmıştır.

Ürolojide Botulinum Nörotoksini kullanımına ne zaman başlanmıştır?

Botulinum Nörotoksini öncelikle nörolojik sebeplere bağlı mesane çıkımında gevşeyememe ve idrar yapma zorluğu nedeniyle kullanılmıştır. Ancak daha sonra mesane kaynaklı, yani mesanenin idrarı depolarken gelişen kasılmalarını ve idrar kaçırmayı engellemek için kullanımı gündeme gelmiştir.

Botulinum Nörotoksini güncel olarak hangi hastalarda kullanılmaktadır?

Nörojenik bir sebebe bağlı olan (örneğin omurilik travması veya multiple skleroz gibi) veya nörojenik bir sebebi olmayan idrar depolayamama sorunu olan hastalarda kullanılmaktadır.

İster nörojenik kaynaklı, ister nörojenik kaynaklı olmayan idrar kaçırma hastalarında birinci basamak tedavi, hayat tarzı değişikliği ve ilaç tedavisidir. Ancak, bu tedavide başarı elde edilemeyen hastalara Botulinum Nörotoksini uygulanmaktadır.

Botulinum Nörotoksini nasıl uygulanmaktadır?

Botulinum nörotoksini serum fizyolojik ile sulandırıldıktan sonra endoskopik aletlerle mesane içine girilerek mesane duvarında 20 ile 30 ayrı noktaya enjekte edilmektedir.

Bu işlem lokal veya genel anestezi altında yapılabilmektedir.

Botulinum Nörotoksininin etki süresi ne kadardır?

Etkisi enjeksiyondan itibaren yaklaşık 2 hafta içinde başlar ve 6 ile 9 ay sürer. Etkinin azaldığı belirlendikten sonra tekrarlayan enjeksiyon yapılabilir.

Tekrarlayan Botulinum Nörotoksin enjeksiyonlarında bağışıklık artar mı?

Hayır. Tekrarlayan enjeksiyonlarında etkinliğin değişmediği uzun süreli çalışmalarda belirlenmiştir.

Uygulama sonrası süreç nasıldır?

Hasta uygulama sonrası idrarını yaptıktan sonra eve gönderilir. İdrar yolu enfeksiyonu açısından idrar analizlerinin takibi yapılır. İkinci haftada işeme sonrasında ultrason ile işeme sonrasında geride kalan artık idrarın ölçümü gereklidir.

Yan etkileri var mıdır?

Botulinum nörotoksini enjeksiyonundan sonra İdrar yolu enfeksiyonu görülebilir. Bu açıdan takibi ve antibiyotikler ile uygun tedavisi yapılmaktadır.

İşeme sonrasında geride kalan artık idrar miktarında artış olabilir. Nörojenik kaynaklı idrar kaçırma sorunu hastalarda bu oran daha fazladır. Nörojenik kaynaklı olmayanların %2’sinde bu durum 3 aya kadar uzayabilir.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

1987 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1993 yılları arasında yine aynı üniversitenin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2002 yılında doçentlik, 2008 yılında da profesörlük ünvanını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde aldı.

Çalışmalarına muayenehanesinde devam etmektedir.

İlgili Konu Başlıkları