Sistoskopi mesane kanseri tanısında neden çok önemlidir?

Mesane kanserinde kesin tanı her zaman sistoskopi ve biyopsi ile konur.

Mesanede farklı hücre tiplerine sahip tümörler vardır. (değişici epitel hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom, adenokarsinom vs) İkincisi tümörlerin saldırganlık dereceleri (yani hızlı ya da yavaş seyirli olabilir) hakkında bilgi verir. Bu başka organlara sıçrama hızını, tedavini seçimini ve tedavinin başarısını etkiler.

En önemlisi de hastalığın evresi yani yayılım durumu hakkında bilgi verir. Bir kanser hastalığında tedavi hastalığın evresine göre belirlenir. Evrelendirme yapılmadan tedaviye başlanamaz.