Erken Boşalma

Erken boşalma erkeklerde en sık görülen cinsel sorundur. Erkeklerin üçte biri erken boşalma sorunu yaşamaktadır. Kalan üçte ikisinde ise hayatlarının belli bir döneminde bu sorun yaşanabilmektedir. ABD’de 7000 erkekte yapılan cinsellik ile ilgili bir tarama çalışmasında, erkeklerin %70’i erken boşaldıklarını bildirmiştir. Bu erkeklerin beşte biri ilişkinin ilk dakikasında, %62’si ise 1-5 dakika içerisinde boşalma olduğunu bildirmiştir.

Erken Boşalma Sebebi Nedir?

Erken boşalma hayat boyu devam eden veya sonradan gelişen olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Hayat boyu devam eden erken boşalma ilk ilişkiden itibaren var olan durumdur. Ailesel özellik gösterebilmektedir. Bu hastaların %90’ının ailesinde de erken boşalma hikayesi vardır. Sonradan gelişen (kazanılmış) erken boşalma da ise önceleri sorun yoktur. Sonradan gelişen erken boşalmaya idrar yollarına ait enfeksiyonlar, cerrahi girişimler veya psikolojik sorunlar yol açabilmektedir.

Erken Boşalma Demek İçin Nasıl Bir Durum Olmalıdır?

Erken boşalmada 3 durum söz konusudur. Boşalmanın belli bir zaman diliminden önce gerçekleşmesi, kişinin boşalmasını kontrol edememesi ve bu durumun kişide olumsuz etkiler yaratmasıdır. Tüm bunlar dikkate alındığında uluslar arası cinsel tıp derneği (ISSM) erken boşalmayı şöyle tanımlamaktadır:

Kişide gerginlik, kaygı ve/veya hayal kırıklığı yaratan, ilişkilerin hemen hepsinde veya tamamında boşalmayı geciktirememek ve ilişkinin ilk bir dakikası içerisinde ya da ilişki başlamadan boşalma durumudur.

Erken Boşalma Hakkında Merak Ettikleriniz

Erken boşalma sürekli değil de zaman zaman olursa bu bir sorun mudur? Ne zaman sorun olmaya başlar?

Erken boşalma zaman zaman olabilir. Bu bir sorun değildir. İlişkilerin yarısından fazlasında erken boşalma oluyorsa, ya da bu durum hem erkekte hem de kadında mutsuzluk yaratıyorsa sorun olmaya başlar. Kadın tarafından pasif ya da aktif olarak eleştirilen erkekte özgüven kaybı, gerginlik, sertleşme sorunu veya istek azlığı gelişebilir. Aynı şekilde erken boşalma nedeni ile ön sevişmenin kısa tutulduğu durumda kadında istek azlığı veya orgazm olamama görülebilir.

Erken boşalmanın sebepleri arasında içki ya da sigara da var mıdır? Beslenme ve yaşam şekli bu sorun üzerinde ne kadar etkilidir?

Erken boşalma sebepleri arasında içki ve sigara yoktur. Stresli yaşam tarzı, gerginlik adrenalin artışına yol açarak erken boşalmayı tetikleyebilir. Ancak, beslenme ve yaşam şekillerinin erken boşalma üzerine etkileri ile ilgili sonuç bildirilecek çalışmalar yoktur.

Bazı erkekler her kadınla aynı durumu yaşamadıklarını belirtiyor bu doğru mudur?

Erkeğin kendisini cinsellik açısından kadına karşı tek ve aşırı sorumlu hissetmesi, gerginlik yaratarak erken boşalmaya yol açabilir. İlişki sırasında uyarının aralıklı artırılıp, azaltılması ile boşalma kontrol edilebilir. Bu kadının yaklaşımı ile de ilgili olabileceği için, erken boşalma bazı durumlarda ortaya çıkıp, bazı durumlarda görülmeyebilir.

Erken boşalma tedavisi nasıl olur?

Erken boşalma tedavisi için, öncelikle bu olayın, erken kazanılmış bir erken boşalma durumu mu ya da doğuştan bir erken boşalma durumu mu olduğunu bilmek gerekir. Doğuştan erken boşalma durumunda, lokal tedavilerin davranış tedadavilerinin pek yeri yoktur. Bu hastalarda SSRI inhibitörü denilen, özel bu iş için geliştirilmiş anti depresanlar kullanılmaktadır. Kazanılmış erken boşalmalarda ise durum biraz daha farklıdır. Bu durumlarda üç seçenek bulunmaktadır. Birincisi tıbbi olarak kullandığımız ilaç tedavisi, ikincisi lokal hassasiyeti azaltmak için sprey ya da kremler, bunları desteklemek ve kalıcı olmasını temin etmek için de davranış tedavileri, tedavi seçenekleri olarak bu hastalara sunulmaktadır.

Erken boşalma sorunu tedavi edilmezse ne olur?

Erken boşalma tedavi edilmezse, öncelikle erkekte gerginlik, cinselliği ile ilgili kaygı, hayal kırıklığı yaratabilir. Sonuçta cinsellikten uzaklaşmak veya sertleşme kalitesinde azalma gibi çözümü daha da zorlaştıran durumlar ortaya çıkabilir. Kadın açısından ise, ilişkiden tatminsizlik cinsel istekte azalmaya, hatta cinsellikten uzaklaşmaya yol açabilir. Kadın-erkek arasında sosyal ilişkide bozulma görülebilir.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

En etkili tedaviler tıbbi, lokal ilaç uygulamaları ve davranış tedavileridir. Tıbbi tedavi olarak seratonin geri alım engelleyicileri (SSRI) kullanılmaktadır. Bu ilaçların yan etkilerinden yararlanılarak boşalma süresi uzatılabilmektedir. Kısa etkili ve diğer yan etkileri az olan yeni bir SSRI (dapoxetin) günümüzde kullanılmaktadır. Lokal ilaç uygulamaları olarak penise sürülen veya sıkılan özel krem ve spreyler etkin biçimde kullanılabilmektedir. Davranış tedavisi boşalma hissinin kontrolü için etkin ve kalıcı çözüm yaratabilen bir tedavi şeklidir.

Erken boşalma sorunu için eşler neler yapabilir?

Erken boşalma erkeği ve kadını eşit düzeyde ve olumsuz etkilemektedir. Dolayısı ile tedavi başlangıcında kadın ve erkeğin beraberce hekime başvurması, takip edilecek tedavinin şekli ve süresi konusunda bilgilenmeleri, tedavi başarısı ve uyumu için mutlak gereklidir. Boşalma zamanını kontrol altına alma ödevleri beraberce yapılabilmelidir. Bu ödevler sırasında cinsellik sırasında haz alma yöntemleri geliştirilebilmektedir.

Erken boşalma tedavi edildikten sonra tekrar yaşanır mı?

Sadece erkeğe yönelik tedavi planlandığında sonuç yeterince başarılı olmayabilmektedir. Örneğin, erkeğe geciktirme için verilen ilaçlar önce etkili olabilmekte, ilacı bıraktığında ise boşalma kontrolü için çalışma yapmadığı için sorun tekrarlamaktadır. Ayrıca tedavinin şekli konusunda kadının bilgisi olmadığında tedaviye uyum ve sabır olmamaktadır. Etkin bir tedavi, kadın ve erkeğin birlikte ele alındığı, hem tıbbi hem de davranış tedavisinin birlikte uygulandığı durumda gerçekleşir. Gerekli kontrol sağlandığında ise ilaç kullanımı bıraktırılır.

Prof. Dr. Bülent Alıcı

Prof. Dr. Bülent Alıcı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu. 1990 yılında Texas Üniversitesi M.D. Anderson Kanser Merkezi’nde ve Baylor Tıp Fakültesi St. Lukes Hastanesi’nde Androloji ve mikrocerrahi konularında çalıştı.

1992 yılından 2014 yılına kadar İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında androloji ve rekonstrüktif cerrahi konusunda çalışmalarını sürdürdü. 1999 yılında doçentlik ünvanını, 2005 yılında da profesörlük ünvanını aldım.

Çalışmalarına muayenehanesinde devam etmekte.

İlgili Konu Başlıkları