Erkeklerde Üretra Darlığı Hakkında Merak Edilenler

Üretra darlığı nedir?

Üretra darlığı mesaneden dışarıya açılan idrar çıkış borusunun daralması anlamına gelir. Sebepleri arasında başlıca iki ana grup vardır. Birincisi travmatik, yani her hangi bir travmayla gelişen üretra darlıkları, ikincisi ise travmatik olmayan başka sebeplerle gelişmiş üretra darlıklarıdır.

Üretra darlığı belirtileri nelerdir?

Üretra darlığının ana belirtisi idrar akımında azalmadır. Ama bununla birlikte alt üriner sistem yakınmaları dediğimiz idrara sık gitme gece idrara kalkma yada idrar yaparken yanma da görülür.

Üretra darlığı tanısı nasıl konur?

Üretra darlığı tanısı konulurken hastanın daha önce geçmişte geçirdiği ameliyatlar, hastalıkları çok önemlidir. Bunlar sorgulandıktan sonra yapılacak en önemli şey: Görüntülemek. Görüntüleme derken üretrografi olarak adlandırdığımız kamışın ucundan verdiğimiz maddeyle çektiğimiz filmlerden söz ediyorum.

Ayrıca endoskopi yaparak yani sistoskopi ile üretranın durumunu kabaca beslenmesinin durumunu değerlendirmek gerekir. Bunun yanında eğer cinsel işlev varsa bunun içinde damarlanmayı değerlendirmek amacıyla da dopler tetkiki yapılabilir.

Üretra darlığı tedavisi nasıl yapılır?

Üretra darlığı tedavisi için darlığın konumunun belirlenmesi çok önemlidir. Daha önce belirttiğimiz tekniklerle belirlenen darlık konumuna göre tedavi düzenlenir. Kabaca belirtmek gerekirse dilatasyon yani aralıklı olarak genişletme endoskopik girişimler yani üretrotomi intern veya üretroplasti tedavi yöntemleridir.

Ne zaman üretroplasti yapılır?

Erkeklerde görülen üretraplasti daralması tedavisinde dilatasyon geçici bir süre uygulanabilecek bir yöntemdir. Endoskopik yöntemler ise bir ya da en fazla iki kere denemesi gereken yöntemlerdir. Ancak üretraplasti kalıcı ve etkin tedavi sonuçları elde etmek için en seçkin tedavi yöntemidir.

Üretraplastiyi yaparken değişik teknikler kullanmak mümkündür, hatta vücudun diğer bölümlerinden hatta ağıziçi mukozasından yararlanarak yapılan girişimlerle de oldukça başarılı sonuçlar elde etmek söz konusudur.

Üretroplasti komplikasyonları nelerdir?

Erkek üretra darlığı tedavisinde kullanılan üretraplasti yöntemleri oldukça etkin ve komplikasyonları az yöntemlerdir. Komplikasyonlar arasında da tekrar daralmadan bahsetmek gerekir. Oranı çok düşük de olsa gelişen tekrar daralmalarda sebep dikiş hattından veya bölgeye vücudun başka yerinden getirilen dokunun beslenmemesinden kaynaklanabilir.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1993 yılları arasında yine aynı üniversitenin Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2002 yılında doçentlik ünvanını, 2008 yılında da profesörlük ünvanını aldı.

Çalışmalarına muayenehanesinde devam etmekte.

İlgili Konu Başlıkları