Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklar sıklıkla genç erişkin (cinsel aktif) çiftlerin hastalığıdır.
Tedavi sırasında çiftler birlikte tedavi edilmelidir.

Bel Soğukluğu

 • İdrar yolundan akıntı ile seyreden bir hastalıktır.
 • Etken: Neisseria gonorrhoeae, gram (-) diplokokdur.
 • Bulgular: Cinsel ilişkiden 2-10 gün sonra ortaya çıkan iltihabi akıntı vardır. İdrar yaparken yanma (disüri), sık idrara çıkma, gece idrara kalkma ve idrara sıkışma görülür.
 • Muayene bulguları: İdrar yolundan iltihabi akıntı, iç çamaşırda sarı, kahverengi lekeler vardır.
 • Laboratuvar Bulguları: Akıntı incelenir ve gram boyama ile tipik diplokok görülmesi tanıyı koydurmaya yeterlidir
 • Tedavi: Diplokoklar antibiyotik tedavisine çok duyarlıdırlar. Penisilin, sefalosporin ile başarı yüksektir. Tetrasiklin ve DNA-giraz inhibitörleri de etkilidir.
 • Esas amaç korunma, güvenli cinsel ilişki olmalıdır.
 • Komplikasyon: Antibiyotik tedavisi ile komplikasyonlar çok azalmıştır; idrar yolunda darlık; prostat absesi, artrit, menenjit ve endokardit çok seyrektir.

Non-Gonokoksik Üretrit

 • İdrar yolu iltihaplarının % 30-50 kadarı non-gonokoksik üretrittir
 • Chlamydia trachomatis (%40-50) ve Ureoplasma urealyticum (%20-30) bilinen en önemli etkenlerdir. Vakaların % 20-30 kadarı ise gonore (bel soğukluğu) ile birlikte olabilir.
 • Kuluçka süresi 1-5 haftadır.
 • Klinik Bulgular: Bel soğukluğuna benzer.
 • Laboratuar Bulguları: Üretral sürüntüde bol lökosit vardır. Gram boyama ile gonokoksik üretritden ayrılır.
 • Laboratuar Bulguları: Klamidya akıntıda antikor ile tespit edilebilir, ureaplasma özel besi yerinde üretilebilir.
 • Tedavi: İlk seçenek tetrasiklindir, Eritromisin, oflaksosin diğer seçeneklerdir.
 • Sık tekrarlayabilir, kısırlığa veya düşüklere yol açabilmektedir.

Trichomoniasis

 • Kadınlarda en sık vaginitis etkenlerindendir (Trichomonas vaginalis). Erkek partnerde üretra, prostat ve mesane enfeksiyonuna neden olabilir.
 • Klinik Bulgular: Üretral akıntı ve yanma kaşıntıya neden olur, idrarda yanma sıktır.
 • Laboratuvar Bulguları: Islak preparatın mikroskopik incelenmesinde hareketli protozoa görülür. İdrar yolu sürüntüsü, prostat salgısı, idrarda görülür.
 • Tedavi: Metronidazole (Flagyl) 2 gr tek doz yeterlidir.

Sifiliz (Frengi)

 • Etken: Treponema pallidum
 • Belirtiler:
  • Cinsel ilişkiden 2-4 hafta sonra bulgu verir.
  • Erkekte cinsel organ üzerinde ve çevresinde ağrısız, sert, zımba deliği gibi ülserleşmiş yara tipiktir.
 • Kasıkta ağrısız lenf bezi palpe edilebilir.
 • Laboratuar Bulgular: Karanlık alan mikroskobunda ülser kazıntısında spiroket görülmesiyle konur.
 • Tedavi:
  • Benzatin penisilin G 1.2 mil. X2.
  • Allerjisi olanlarda Eritromisin 500 mgr 4×1 15 gün alternatifdir.
  • Erken tanı ile tam tedavi mümkündür. Tedavi olmaz ise penil lezyonlar ortadan kalkar ve daha sonra nöro-sifiliz şeklinde seyreder.

Genital Kandidiazis

 • Candida albicans ile ortaya çıkan mantar enfeksiyonudur.
 • Genital bölgede keskin kenarla sınırlı eritemli cilt lezyonları yapan bir hastalıktır.
 • Hamilelik, uzun süreli AB kullanımı, DM, şişmanlık predispozan faktörlerdir.
 • Dirençli klinik seyir gösterir ve çiftler arasında “pin pon” topu gidip gelebilir.
 • Tedavisi: Topikal (mikonazol, klotrimazol, ökonazol..); ketakanozol 200 mg 1×1 10 gün aralıklı kullanılır.

Genital Herpes (Uçuk)

 • DNA virüsü yapısındadır. Tip 2 şekli genital yaralara neden olur.
 • Genital bölgede vesikülo-papüller (uçuk) yaralara yol açar.
 • Klinik Bulgular: İlk ataklar hep daha ağrılıdır ve kasıkta lenf bezi (beze) büyümesi ile seyreder.
 • Sık tekrarlayabilir, kadınlarda daha ağır seyreder.
 • Tanı: Klinik bulgular ile konur.
 • Tedavi: Asiklovir, valasiklovir.

Prof. Dr. Bülent Alıcı

Prof. Dr. Bülent Alıcı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu. 1990 yılında Texas Üniversitesi M.D. Anderson Kanser Merkezi’nde ve Baylor Tıp Fakültesi St. Lukes Hastanesi’nde Androloji ve mikrocerrahi konularında çalıştı.

1992 yılından 2014 yılına kadar İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında androloji ve rekonstrüktif cerrahi konusunda çalışmalarını sürdürdü. 1999 yılında doçentlik ünvanını, 2005 yılında da profesörlük ünvanını aldım.

Çalışmalarına muayenehanesinde devam etmekte.

İlgili Konu Başlıkları